Hướng dẫn chế bản kẽm

Kỹ thuật chuẩn bị file xuất phim và ghi bản kẽm

1. Lên kế hoạch rõ ràng Việc xuất phim (hoặc ghi bản), phơi bản, in và thành phẩm sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu bạn thực hiện không đúng kế hoạch điều đó không có nghĩa là nhà in phải tăng tốc để kịp tiến độ cho bạn. Các máy in đều làm việc