Kỹ thuật in ống đồng

Hướng dẫn kỹ thuật in ống đồng

In ống đồng (Gravure printing) là phương pháp in lõm, tức là trên khuôn in, hình ảnh hay chữ viết (gọi là phần tử in) được khắc lõm vào bề mặt kim lọai. In ống đồng được ứng dụng trong ngành in bao bì màng nhựa như bao đựng OMO, Viso, bánh kẹo Bibica, cà phê